Allmogegetter - göingeget, jämtget, lappget
Föreningen | Allmogegetter | Bevarandet | Getskötsel | Länkar | Forum | Hem  
LÄNKAR  

Länkar

LAGAR OCH REGLER

 

SJV - Produktionsplats för getter
Om du håller getter ska du anmäla det till Jordbruksverket. Du får då ett så kallat produktionsplatsnummer. På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om detta och även ladda ner blanketter för anmälan om djurhållning.

 

SJV - Märkningsutrustning
Getter ska vara märkta senast innan de lämnar den produktionsplats där de är födda. Här kan du läsa mer om märkning och även beställa informationsbroschyrer och märkningsutrustning.

 

SJV - Djurskyddsbestämmelser Får och get
Här kan du hämta Jordbruksverkets broschyr (pdf-format). I denna broschyr kan du läsa om hur du ska hålla och sköta dina getter.

 

BEVARANDE

 

SJV - Lantraser i genbank
Informationsbroschyr från Jordbruksverket (pdf-format). Vad är en genbank? Hur fungerar den? Svaren på dessa frågor och många fler kan du få i den här broschyren. Den ger också en bakgrund till varför vi ska bevara utrotningshotade husdjursraser och hur vi gör det på ett säkert och hållbart sätt.

 

Lantrasforum
Föreningen Allmogegeten ingår i lantrasforum, en samarbetsorganisation för föreningar vars syfte är att bevara och bruka svenska lantraser. Genom Lantrasforum samverkar medlemsföreningarna i aktuella frågor och kan stötta varandra.

 

EU-STÖD

 

SJV - Miljöersättning för hotade husdjursraser
Du kan få ersättning när du håller djur av raser som finns med på EU:s lista över utrotningshotade svenska husdjursraser, till exempel linderödssvin i genbank. Syftet med ersättningen är att bevara den genetiska resursen som våra husdjurraser är.

 

TILLVARATAGANDE AV MJÖLK

 

Eldrimner – nationellt resurscentrum för småskaligt mathantverk
Rådgivning och information om mathantverk, t ex tillverkning av getost.

 

SLAKT och AVLIVNING

 

SJV - Regler vid hemslakt och annan avlivning av getter
Hemslakt för eget bruk är tillåtet. Om du har avlivat grisar på gården utan att en veterinär har närvarat får köttet från dessa djur bara ätas av dig som äger djuren och ditt hushåll. Du får inte slakta hemma på gården och sälja obesiktigat kött. Här informerar Jordbruksverket om gällande regler.

 

SJV - Hantering vid avlivning av får
Informationsbroschyr (pdf-format). Någon broschyr om avlivning av getter finns tyvärr inte hos Jordbruksverket, men det mesta som gäller får gäller även för getter. Några rubriker: Du har ett ansvar som djurägare, Vad säger lagen?, Att ta beslut om avlivning, Djurens hantering i samband med avlivning, Utrustning, Metoder för bedövning och avlivning, Hantering av det döda djuret.

 

Livsmedelsverket – slakterier
Lista över EU-godkända slakterier och styckningsanläggningar för tama hov- och klövdjur. Här kan man hitta några enstaka slakterier som tar emot getter.

 


 

 

 

 
 
© Föreningen Allmogegeten, om ej annat anges.