Allmogegetter - göingeget, jämtget, lappget
Föreningen | Allmogegetter | Bevarandet | Getskötsel | Länkar | Forum | Hem  
FÖRENINGEN   »Stadgar   »Plan och riktlinjer   »Avelsplan  

Föreningen Allmogegeten

Föreningen Allmogegeten är en ideell förening som bildades 1993 för att bevara våra sista rester av lokala allmogegetter inom levande genbanker.
 
Föreningen är registerförande för lappgetter, göingegetter och jämtgetter. Samtliga raser bevaras i genbank.
 
Som medlem i föreningen får du 4 nr/år av medlemstidningen Heidrun. I tidningen bjuds på artiklar om getter och getskötsel, reportage från föreningens aktiviteter, bilder på allmogegetter samt ett annonstorg för medlemmarna. Du som är medlem kan beställa äldre nummer av tidningen (se sid 2 i varje nr av Heidrun för kontaktuppgifter till försäljningsansvarig). I innehållsförteckningen kan du se vad de tidningar som givits ut sedan 1994 handlat om.
 
Som genbanksansluten får du dessutom:
  • möjlighet att söka Jordbruksverkets miljöstöd för hotade husdjursraser
  • avelsråd och hjälp med djurförmedling av genbanksansvarig
  • skriva ut genbanksintyg på killingar du föder upp
  • annonsera gratis i medlemstidningen och på hemsidan

Bli medlem

Medlemsavgift: 200 kr/år
Avgiften betalas in på Plusgirokonto: 23 63 47-1
OBS! Ange namn, adress, telefonnummer och gärna e-postadress på inbetalningskortet. Får du inte plats att skriva allt i meddelanderutan, skicka ett mail med uppgifterna till medlem@allmogegeten.se
 
Familjemedlemskap
Familjemedlemskap: 100 kr/år
Max en familjemedlem per ordinarie medlem. Familjemedlem har rösträtt vid årsmötet, men får ingen egen tidning.
Glöm ej ange ordinare medlemsnummer när du betalar in familjemedlemskap.
 
Eventuella frågor om medlemskapet besvaras av medlemsansvarig.

 
Medlemstidningen Heidrun
 
 
© Föreningen Allmogegeten, om ej annat anges.