Allmogegetter - göingeget, jämtget, lappget
Föreningen | Allmogegetter | Bevarandet | Getskötsel | Länkar | Forum | Hem  
STARTSIDA   »Kontakt   »Annonser  

EU-projekt

Projekt nr 2019-192 (pågående)

Föreningen lämnade in en projektansökan 2019-01-14, som beviljades 2019-08-28.
Projektet består i att ge ut medlemstidningen, upprätthålla föreningens webbplats och härstamningsregister och det beviljade stödbeloppet är 74 239 kronor. Projektet ska slutredovisas senast 2020-09-30.

Projekt nr 2017-5134 (avslutat)

Projektet pågår mellan 2017-12-02 och 2019-04-30 och består i att ge ut medlemstidningen, upprätthålla föreningens webbplats och härstamningsregister. Beviljad summa är 69 376 kr.

Projekt nr 2015-1656 (avslutat)

Projektet pågår mellan 2015-09-01 och 2017-12-31 och består i att regelbundet ge ut en medlemstidning, ta fram och trycka en broschyr om skötsel av allmogegetter samt informera om hur allmogegetter ska skötas och hur rasen ska bevaras. Beviljad summa är 120 500 kr.

Projekt nr 2015-5766 (avslutat)

Projektet pågår mellan 2015-09-01 och 2017-12-31 och består i stöd till transport av genetiskt värdefulla djur för avel mellan genbanksbesättningar, registerarbete, stöd för obduktioner samt träckprovtagning och analys av parasitförekomst. Beviljad summa är 68 438 kronor.
Rapport från parasitstudien kan laddas ner här.
 

 

 
 
© Föreningen Allmogegeten, om ej annat anges.