Allmogegetter - göingeget, jämtget, lappget
Föreningen | Allmogegetter | Bevarandet | Getskötsel | Länkar | Forum | Hem  
BEVARANDE   »Genbanksintyg  

Genbanksintyg

Endast ägare till godkända genbanksbesättningar har rätt att köpa och utfärda genbanksintyg. Dessa numrerade intyg köps genom föreningens kassör. Information om hur man beställer intyg finns på förstasidan i medlemstidningen Heidrun.
 
Genbanksintyg får endast utfärdas för godkända och registrerade genbanksdjur eller avkomma efter sådana. Djur som avyttras med genbanksintyg får inte vara korsningsdjur eller ha medfödd missbildning samt ska vara i god kondition, märkta och identifierbara.

Att fylla i genbanksintyget

Genbanksnummer

Ett unikt nummer som djuret registreras med i föreningens genbank.
Genbanksnumret är uppbyggt enligt följande:
Medlemsnr i Föreningen Allmogegeten - Födelseår (2 siffror) - Individnummer det året (2 siffror).
 
I exemplet nedan har bocken "Skogstorpets Pelle" genbanksnr. 165-06-01. Han är alltså den förstfödda killingen år 2006 hos medlem/besättning nr. 165.
 
(OBS! Genbanksnummer kallas reg.nr. på äldre genbanksintyg!)

Märknummer

Samma som "SE-nummer", dvs produktionsplatsnummer + individnummer (det som står på öronbrickan).

(OBS! Djur som märkts enligt de gamla reglerna, före 9 juli 2005, kan sakna individnummer. Skriv då de siffror du har!)
 

Vem ska ha vilket papper?

Genbanksintyget består av tre sidor - originalet (förstasidan) och två kopior.
  • Originalet följer djuret
  • Första kopian skickas in till genbanksansvarig
  • Andra kopian behålls av uppfödaren
 
© Föreningen Allmogegeten, om ej annat anges.